29. 8. 2020 :: Největší hvězdy jsou v Krčmani, Krčmaň
ALCSIIF5`?�v?����??�??�Z
???��????*n�???????????j?�����?V��?\��kV��?\��?���??X?]U?��??\fV?\lV�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���_a��FAFA�?����u?$�9?)�??,�?$>�?i?�Y?}�-<�}?�???�??�???�?T?�???�?`n�	???�??]�q??�a??�Q??�[����_??�c??�_?7�??���???��??����??�d��������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@?��p??��?????���?????��?????��?????�?�????���????'�(�????������?���????'&("����????�����������?????���?�z�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5??�?
����l?�??�z????#��??????�????c???2????����,T��L[��T��*[��?���??W?`�?��?�7[T0[T�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���o=��FAFA�?����?����???�*??7�??i�???�??	�?����?H{�??�*?|?�9???�Iq?�\a??�PQ??�;Awg�/g����kH`�Zos?�\s%?�Yota�X??���???��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@
��p??��?????���????���?????��?????�?�????���????(�(�????������?���????�(�(���������????��5�G�H?7??????���j?	�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5?2�??����5?�??�{????#��??????�????c???2????����?T��zZ��?T��?Z��?E���??^?h���??Z?T|Z?T������������������������������������������?%>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���]O��FAFA�?����?����??�-??O� ???�??�?P0�?����?t?�?T%�!??e�-?(P�Hq??�ua??�?Q.@�?A?�h1?�HQ����U??�?Y??�?]"M�?a*Z�?]?p�???���??A��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@?��p?<��?????���????��?????���?????�?�????���????(�(�????���5���?���????�(.(����????��5�K�i????????���$�?�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5t
�?����n�??�z????#��??????�????c???�2????����?Q��?W��?Q��?W��?f���?A\Fd�?��??W?Q?W?Qp?�����|?������������������������������������?�>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���];��FAFA�?����?����?,?�$???�?7?�?V?�?N?�?����??�?/I�#???�2??&�Jq
h�laS?�?Q
?�tA4U�V15O�;Y����]?�?a??�?]??�???���??��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@��pn
��?????���????��????V���?????�?�????���????(�'�????���P���>���????�'�'���������????��4�I�[&??????���t?	�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5?]�1?����?i�??�z????#��??????�????c???2????����?Q��?V��?Q��?V��?���?xY?f?N��??V?Q?V?Qp?�����|?������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���? ��FAFA�?����?����?����?����?����?����?����?����?����??)�}??>�???[�??uh�??����?K?�{?t}�????�??ic�???�???Q�???���??k��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@?��ph^��?????���????���????.��?????�?�????���????(�'�????�������?���????�'�'���������????��4�K�z_??????���Z�?�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5?�?����~r�??�z????#��??????�????c???2????����?P��W��?P��W��?N���?MY?`�?��?W?PW?P??�����T�����������������������������������?�>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���_=��FAFA�?����?����??^�&??`�???�?��?,?�?����?4?�??l�$??U�.???�?q?�Ua?�`Q;,�QA??�91??�([����_??�Oc*y�L_?�D??���???��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@��ps?��?????���????��????7���?????�?�????���????(�'�????���Y���>���????�'1'����????�����������?????���U?	�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5Di	�?����??�??�{????#��??????�????c???2????����4Z��?_��OZ��?_��??���?<O?U*z��??_FZ?_IZ?����B?��������������������������������������>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���g$��FAFA�?����?����?����?����?����?����?����?����?����??5�V???�K???�A??�;?����???�J??q�T??]�f???�q\?�?a??�?Q??�?A?D�i1k�[_����ct�?gm	�?k?��?g??�???���??	r��??����??�d��������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@?��p?r	��?????���????��????"���????x�x�????���????(�)�????������z���????�)�)���������????��4�R�?x???????���?$	�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5?L�L?����F?�??�{????#��??????�????c???2????����V��{\��'V��q\��?V���?^?d??��?e\VV\V�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���g��FAFA�?����?����???�,?=�&??:�??�??g�?����?F}�)??v�1??t�;?m+�Hq??�Ta}?�YQ?�PAq?�B1X/�7[����_|?�Tc?v�Ug?[�Uk?_�Tg??�U??���??V��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@?��p?M��?????���????��????#��?????�?�????���????(�'�????���	���?���????�'�'���������????�����������?????���?	�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5e�??����??�??�y????#��??????�????c???�2????����W��]��?V��]��T?���??f?cUQ��?*]=W]W�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���_	��FAFA�?����?����?����?����?����?����?����?����?����?JA�)?n?�#?W?�?&O�?����?=H�?y?�"??y�(???�2q"?�@au�CQ
?�>A?�21??�%[����_(�Dc?�@_8=�G??���??@��??����??�d��������������������������������������������������������FAFA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????@?��p?\��?????���????���?????��?????�?�????���????(�(�????������?���????�(�(���������????����������?????���?
�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5?�}?����??�??�{????#��??????�????c???�2????����;U��[��(U��[��g?���?j?f?7��?([,U[5U�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���i<��FAFA�?����?����?"?�)??�#?
?� ???�?&a�?����?p�"???�&???�/???�5q?>�Ba?4�AQx?�5A?�,a����e>?�?i?_�?m?�?iR?�>??���??D��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������FAFA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????@?��p??��?????���????���?????��?????�?�????����????(�(�????�������?���????>(����????���*�,�??Y?????���?�{�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5?[�"����?]�?�???���?????v�t????��
??e?�����?M��MT��N��pT��I���?O?T�?��?�gT?MUT?M�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���?��FAFA�?����?����???�@??�;?BZ�9?xT�8???�4?����?w?�9??�:??$�;???�>q??�:aH%�7Q�2{����??�1?|?�1M�/??���???��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@"��p^f��????-��?????��????��????22????���????&�$�????�������?���????�$�$���������????��
����z?????���_?�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5??�?����it�??�??=��,????r�&???]
��^+??D?�����?R��?W��?R��?W��7?���??U=X*?��??W?R?W?R�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���M��FAFA�?����?����??O�*???�%??�"?G#�!??� ?����?V?�%??��(?'t�.?_?�8q$�MauP�9QN�kA?G�W1?�L!??�?E����I?�WM?
�]Q=?�LMqH�f??���???��??����??�d��������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@?��pt?��????(��?????��????��????//????���????&�%�????�������?���????�%�%���������????����������?????���?r�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5:y???����k�??�g???��M????t�????��?"????�����?P��?V��?P��?V��?#��?SdS??��?�?V?P?V?P�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??��0�Q��FAFA�?����?����???�T??�N?<?�I??�D?����??i�F???�O?O�W???�eq?z�va	j�?Q*/�?AH}�?1??�?!?.�mM����Q?`�?UC?�?Q6?�???���???z????����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@��pk����????a��????��???? ��????aa????���????&�&�????�������?���????�&�&���������????��4�D�?8??????���k?	�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5?w????����??�??�???<��h???o�????���e;???�����?U��?Y��V��Z��?\���??b;_�?��??Y?U?Y?U�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���Q��FAFA�?����?����?k?�O?i+�H??0�D??Z�A?����??O�G??M�K?.%�U??7�dq??�~a`?�?Q2h�?A?'�?1?�n!?*�\M����Qm?�?U?W�?Q??�???���???x????����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@?��p?����????]��????/��???? ��????bb????���????&�'�????�������?���????�'�'���������????����������t?????���x?
�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
ALCSIIF5{????����\t�L?�???��????-t�????t��?$????�����6Q��?X��TQ��?X��?���??WB[�?��?�?XIQ?XFQ�������������������������������������������?>?��?��?z��??��?
�??��������������������������������������������������������������������������ALCE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�??���?��FAFA�?����?����??G�c??�=?O@�5???�+?����???�;??@�b?5w�]??�3qr�,?����?a�@??�>???�8??���????????����??�d��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA����������������������������������������������������������????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@��pt����????W��?????��???? ��????YY????���????&�&�????�������?���????�&�&���������????���6�:�L???????���?�?�????������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��PCL1421759 CALF13QSHE01MM CRC01
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

29. 8. 2020 :: Největší hvězdy jsou v Krčmani, Krčmaň

Popis

O poslední srpnové sobotě se konal náš sraz na konec prázdnin, který proběhl opět v Krčmani. Základnou bylo Bistro U Kostela na krčmaňské návsi, odkud jsme vyrazili na vycházku do okolní přírody zpestřenou návštěvou kravína. Po návratu na grunt jsme hráli pétanque, pochutnali si na uzených žebrech a klobásách, zahráli na kytary a zazpívali si a vůbec - příjemně se pobavili a uzavřeli prázdniny.

Období

Statistiky

  • 23 fotek
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album

Komentáře fotek a videí

20% sleva platí na všechny dárky z vašich fotek po zadání kódu: MojeLeto v objednávce.
S kódem: MojeLeto Akce platí do 31. 8. 2022
Prohlédnout nabídku
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
29. 8. 2020 :: Největší hvězdy jsou v Krčmani, Krčmaň
Komentáře Přidat